projektowanie stron www

UX/UI, czyli proces projektowania stron WWW z naukowej perspektywy

Termin User Experience opisuje wszystkie aspekty wrażeń użytkownika podczas interakcji z produktem, usługą, środowiskiem lub obiektem. Pierwszym znanym historii badaczem tej dziedziny jest rzymski architekt Witruwiusz, który zdefiniował kryteria doświadczenia użytkownika za pomocą trzech wartości: firmitas (solidność), utilitas (funkcjonalność) i venustas (piękno), które uchodzą za klasyczne miary użyteczności. Witrawiusz projektował budynki i maszyny wojenne, a my, bazując na tych samych kryteriach, ponad 2000 lat później projektujemy strony WWW.
Prawy przycisk myszy jest zablokowany w celu ochrony zawartości strony WWW.
OK